SODIPENTAL®

Descripción:

0.5 G FCO AMP. 20 ML

Sustancia Activa:

TIOPENTAL